Focus Consulting

Hem Email

Strategiskt fokus

En beprövad väg till en konkurrenskraftig strategisk position och ett tydligt fokus via Balanced Scorecard

- Nulägesanalyser
- Balans mellan medarbetare, kund, process och finans
- Scenarioutveckling
- Affärsidén som punkten för fokus
- Vision och värderingar som förstärker
- Balanced Scorecard nedbrutet på alla affärsenheter
- Implementeringsstöd och förankring

foccon