Focus Consulting

Hem Email

Säljfokus

Företagen ställs inför nya utmaningar:

- Kraven på proaktivt säljarbete ökar
- Mer komplexa lösningar att sälja
- Allt svårare att ta rätt betalt
- Nybearbetningen är svårare
- Värdet av kundlojalitet ökar hela tiden

Focus Consulting har en beprövad metodik, utvecklar nya verktyg och skräddarsyr insatser och program runt följande områden:

- Professionell personlig påverkan
- Key Account Management
- Värdebaserad försäljning
- Förhandlingsteknik
- Säljande attityd hos alla

- Utveckling av säljteam
- Säljledning
- Kundlojalitet
- Utveckling av säljprocesser
- Kundanalyser
- Kundvårdsprogram

foccon